Programska načela

Cilj osnivanja Zajednice sandžačke dijaspore je očuvanje vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta sandžačkih Bošnjaka u iseljeništvu.

Ostvarenju ovog cilja ZSD će težiti radeći na:

 • Afirmaciji islamskih vrijednosti na polju uvjerenja, djelovanja i morala kroz osnivanje i razvoj džemata kao osnovnog stožera okupljanja ljudi sandžačke dijaspore.
 • Afirmaciji porodice kao osnovnog stuba zajednice, podižući svijest njenih članova kako bi se oduprli sve učestalijim nasrtajima koji prijete da je ugroze.
 • Odgoju mladih kroz osnivanje posebnih kulturnih i sportskih klubova za njih kako bi u budućnosti bili korisni članovi zajednice.
 • Organizovanju vjeronauke za djecu kao i zalaganju da se uvede vjeronauka u državne škole u zemljama u kojima se to nije dogodilo.
 • Ostvarivanju pretpostavki za afirmaciju majke kao temeljne vrijednosti porodice i društva.
 • Realizaciji programa protiv pušenja, alkohola i droga.
 • Izgradnji čvrstih veza medu članovima zajednice, njegujući poštovanje i toleranciju prema drugim zajednicama, odlučno se suprotstavljajući svim oblicima mržnje i isključivosti, posebno u svojim redovima.
 • Osnivanju poslovnih informativnih centara u cilju bolje sinhronizacije sopstvenih intelektualnih i ekonomskih potencijala.
 • Podsticanju na ulaganje kapitala u privredu Sandžaka.
 • Podsticanju na povratak iseljenih u Sandžak.
 • Podršci svim korisnim programima u Sandžaku posebno na polju vjere, obrazovanja i kulture.
Novembar, 2002.
Frankfurt a.M.