Uzroci spasa i sreće

0
655
Nihad ef. Gegić, glavni imam IKC Bošnjaka Beč

Glavni imam IKC Bošnjaka u Beču Nihad ef. Gegić održao je hutbu na temu: “Uzroci spasa i sreće”. Na samom početku Nihad ef. Gegić osvrnuo se na život Omera r.a. ističući njegovu pravednost. Nagrada za bogobojaznost, navodi Gegić, kad-tad će se isplatiti, u mnogim slučajevima još na dunjaluku, jer najveći je stepen bogobojaznosti, poručuje, bojati se Allaha onda kada nas niko ne vidi sem Njega.

“Kada je preselio Poslanik a.s. naslijedio ga je halifa Ebu Bekr. Nakon smrti Ebu Bekra dolazi Omer r.a, onaj čija je glavna osobina bila pravednost i pravda pa je halifa Omer često šetao sokacima Medine da vidi kako narod živi, sa kakvim problemima se susreće i kakve probleme ima. Jedno veče prolazio je pored jedne kuće gdje je čuo raspravu između ćerke i majke. Kaže majka svojoj ćerki: “Sine, pomiješaj malo vode sa ovim mlijekom, pa će više litara biti i moći ćemo više zaraditi”. A kaže ova djevojka:”O majko moja, je li znaš da je to zabranjeno. Varanje u islamu je zabranjeno, Poslanik a.s. kaže: “Onaj koji nas vara i u koga nemamo povjerenja – ne pripada Muhamedu s.a.w.s, nije od njegovih sljedbenika”, a i halifa Omer r.a. je to mnogo puta naglašavao da se takve stvari ne smiju raditi, voda u mlijeko sipati, vlažne hurme sa suhim pomiješati pa da izađe više kilograma. Kaže ova majka koja je tada bila u nemarnosti: “Ali, kako će znati halifa Omer? Ko će njemu javiti? Ko će njemu ponijeti snimak šta smo mi tu pomiješali? On nas ne vidi”, ali ćerka kaže: “Ne vidi nas halifa koji je stvorenje, ali nas vidi Stvoritelj, tvoj, moj i Omerov. On zna da mi varamo i da mlijeko sa vodom miješamo”. Kada Omer ovo ču, kaže čovjeku koji je bio sa njim da mu pomogne da zapamti ovu kuću i da se raspita ko su oni i ko je ova djevojka, pa je ovako bogobojazna, da je svjesna o Allahu, što ovaj čovjek sutra i uradi, pa reče halifi da je ta djevojka tog i tog čovjeka, taqko se zoove i sve ostalo. Onda, kao svaki otac koji želi najbolje svojoj djeci, pogotovo je važno dati najbolje svojoj djeci u najvažnijim koracima u životu, kao štio je brak, jer insan kada ga Allah počasti lijepim brakom, to je Džennet na dunjaluku. Pa poziva Omer r.a. svoje sinove i kaže: “O moji sinovi, u toj kući živi djevojka koja se boji Allaha u samoći. Ona je svjesna prisutnosti Allaha uvijek, pa ko je na redu za ženidbu – preporučujem mu da oženi ovu djevojku”. Naravno, Omerovi sinovi koji su rasli uz njega, koji su živjeli pored Omera, znali su da kada im se ukazala takva đšansa da oženi takvu djevojku, da je u njoj najveći hair, pa otidu, isprose ovu djevojku za Omerovog sina. Vidite, spas je povezan sa srećom. Poslanik s.a.w.s. kaže: “Tri su stvari spas, tri stvari nas spašavaju na ovkm svijetu, spašavaju nas na Sudnjem danu i daju nam puteve sreće i zadovoljstva”. Pa poslušajmo te lijekove koje nam daje Pslanik s.a.w.s, a koje je osjetila ova djevojka koju spmenusmo, jer i dan danas, poslije toliko vijekova, mi stalno od nje učimo, stalno o njoj pričamo. Zašto? Pa zato štoo je ona razumjela ove riječi Poslanika a.s, pa joj je Allah dž.š. dao sreću i udala se za hairli insana, sina Omerovog”, poručio je Nihad ef. Gegić.

Znaćemo da smo na najvećem stepenu vjerovanja kada u sebi usadimo činjenicu da nas Allah uvijek vidi šta radimo, pa vođeni njom,, ističe efendija Gegić, sačuvamo sebe grijeha.

“Kaže Poslanik s.a.w.s: “Ti putevi spasa na ovom svijetu i na Sudnjem danu da se čovjek boji Allaha isto kao u tajnosti tako i u javnosti. Kao što se čovjek plaši da ga neko ne vidi, da čovjek nešto o njemu ne pomisli, pa neće uraditi pred nekim nešto ružno. Čovjek treba da je svjestan da ga Allah gleda svakog trenutka i da mu je to bitnije nego da ga gleda na hiljade drugih ljudi. Ko to uspije, on je na stepenu Jusufa a.s, kada kaza Zulejhi i dok su bila zatvorena sva vrata i prozori: “Ali, vrata i prozore prema Allahu niko ne zatvara, Allah nas vidi”. Taj koji uspije takvu bogobojaznost usaditi, na stepenu je Jusufa, a.s. Zato nam Uzvišeni u Kur'anu spominje mnogo ajeta o ovoj temi. I kada govorimo o imanskim šartima i osnovama imana spominjemo uvijek vjerovanje u gajb: “Oni koji vjeruju u ono što je Allah spmenuo, ali ne vide”, to je uslov islamijata. Dakle, čovjek ako ne vjeruje u Sudnji dan, u Onaj svijet – nije musliman. Takvog stepena je onaj koji je svjestan gajba, odnosno samoće da ga Allah gleda. Spominje se da je jedne prilike Uzvišeni rekao jednom od poslanika: “Zašto se vi krijete od ljudi, a ne krijete se od Mene? Ako mislite da se možete sakriti od Mene, onda ste nevjernici”, jer negirate “Semiul-Basir – Onaj Koji sve vidi i sve čuje”. Uzvišeni nastavlja, pa kaže: A ako znate da vas Ja vidim, onda ste Meni nezahvalni”. Dakle, Allah nam dao sve i znamo da nas vidi, a mi radimo ono čime On nije zadovoljan i ono štoo nam je on zabranio.

Svoj govor Nihad ef. Gegić završio je hadisom Poslanika, a.s.

“Doći će ljudi na Sudnjem danu sa dobrim djelima poput brda, pa će se sva ta dobra djela u jednom trenutku pretvoriti u prašinu. Ljudi će upitati: “Zašto Gospodaru?”. On je činio ta dobra djela, izvršavao ih, ali što bi se osamio činio bi grijehe, zaboravio bi na Allaha i na ono da ga Allah vidi”.

Jako je važno da ovu vrijednost vjerovanja treniramo, a to ćemo uspijeti, poručuje Gegić, tako što ćemo se često osamljivati i razgovarati sa sobom, pitati sebe šta nam je važnije Allahovo zadovoljstvo ili zadovoljstvo ljudi?

Pripremio: Hamza Škrijelj

Ostavi odogvor

Please enter your comment!
Please enter your name here