O nama

Zajednica sandžačke dijaspore je osnovana 12.04.2003 u Frankfurtu na Maini, Savezna Republika Njemačka.

Potaknuti zbivanjima koja su obilježila zadnje desetljeće i stanjem u kojem se nalaze sandžački Bošnjaci u dijaspori, krenuli smo put osnivanja ove organizacije kako bi organizovano djelovali na polju zaštite vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta sandžačkih Bošnjaka, njihovoj uspjesnoj integraciji u novim sredinama i izgradnji uvjeta za povratak u domovinu za one koji to žele. Opširnije o ciljevima Zajednice sandžačke dijaspore možete saznati iz programskih načela.

Zajednica sandžačke dijaspore je neprofitabilna organizacija i kao takva zahtjeva veliki entuzijazam kako rukovodećeg kadra tako i članstva. Obzirom da je Zajednica sandžačke dijaspore nastala u veoma teškom vremenu obilježenom izraženom neorganizovanošću sandžačkih Bošnjaka u dijaspori, bilo je nemoguće sav intelektualni, privredni i kulturni potencijal okupiti i angažovati na ostvarivanju pomenutih ciljeva. Zato i ovom prilikom upućujemo poziv svima onima koji na bilo koji način mogu podržati ili se aktivno uključiti u rad Zajednice da nam se pridruže.

U nadi da u Zajednici sandžačke dijaspore prepoznajete svoju organizaciju najsrdačnije vas selamimo.