Haris ef. Kalač: Raduj se brate Edine

0
803

RADUJ SE BRATE EDINE

  • UPISAO SI SEBE U DEFTER NAJBOLJIH STVORENJA

“A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja.” ( El-Bejjineh)

  • PRESELIO SI USTRAJAN NA ISTINI I SEBI OBEZBIJEDIO ( ‏إن شاء الله) VELIKE POČASTI

“Doista onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan.'”

Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete. “ ( El-Fussilet)

  • VOLIO SI JETIME I SIROMAŠNE I BRINUO SI O NJIMA

Ebu Ja'la u svome djelu bilježi sljedeci hadis koji govori o odnosu Poslanika, s.a.v.s., i staratelja jetima:

“Ja i staratelj jetima stojimo ovako.” Pri tome je Muhammed, s.a.v.s., pokazao odvojeno od drugih prstiju srednji prst i kažiprst.”

”Ko se bude starao o udovicama i siromašnim bit će poput mudžahida na Allahovom, dž.š., putu, i bit će poput onoga koji noću klanja a danju posti.” (Muttefekun alejhi)

  • VOLIO SI I SLIJEDIO ALLAHA dž.š. I POSLANIKA s.a.w.s I NEKA TI JE MUBAREK OPROST, DRUŠTVO POSLANIKA I ŠEHIDA

”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.” ( Alu Imran)

“ Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” ( En-Nisa)

  • ALLAHA SI UZEO ZA ZAŠTITNIKA

”Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo.” ( El- Bekare)

  • VOLIO SI ISKRENO SVOJU BRAĆU PA NEKA TI JE MUBAREK HLAD ARŠA A I SRCE TI JE BILO VEZANO ZA DŽEMAT I ZAJEDNICU

„Sedmorica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada sem Njegovog ne bude, među njima su:

…čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali…”

  • VOLIO SI ALLAHOV GOVOR , OBAVLJAO NAMAZ I UDJELJIVAO NA ALLAHOVOM PUTU, NEKA JE MUBAREK GLEDANJE U STVORITELJA

“Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati.
Da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da ,jer On mnogo prašta i blagodaran je. ( Sura Fatir)

“One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!” ( Sura Junus)

Suhejb, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

“Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, Allah, tebareke ve te'ala, upitat će ih: ‘Da li želite da vam povećam nagradu?’ – a oni će odgovoriti: ‘A zar nam nisi lica učinio bijelim? Zar nas nisi uveo u Džennet i spasio vatre?’ Zatim će Allah, dželle še'nih, ukloniti zastor između njih pa neće osjetiti veće radosti od gledanja u svoga Gospodara, azze ve dželle.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga proučio je ajet: “One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!” (Junus, 26). (Muslim)

  • TVOJA KRV JE VEĆ OSVEĆENA UKOLIKO SE ALLAHU NE POKAJU

Allahov Poslanik ﷺ je rekao:

“Zaista je Uzvišeni Allah rekao:

‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat.

Brate Edine,

Allaha molim za susret u Džennetu!

Voli te brat
HARIS KALAČ

Ostavi odogvor

Please enter your comment!
Please enter your name here